English | Deutsch | Français | Norsk

Kjære kunde,

Du har sikkert lest at mobiloperatørene snart vil avvikle 2G mobilnettet - som din fjernstyringssentral trenger for å fungere - for å skaffe plass til nyere teknologier. Dette perspektivet medfører at Internettstyringen vår gradvis mister lønnsomhet og gjør det umulig å investere for å fortsatt by på god service. Derfor har EcoStarter GmbH besluttet å legge ned denne tjenesten etter 15 års drift den 1. mars 2023. Du vil stadig kunne utveksle SMS-meldinger med anlegget ditt manuelt etter denne datoen (dvs. ved å sende SMS-meldinger med telefonen din direkte til anlegget ditt).

Sikom AS, som produserer utstyret ditt, kan for sin del tilby oppgraderinger som bevarer din opprinnelige investering så mye som mulig og sikrer en viss kontinuitet i driften av anlegget ditt. Du finner Sikoms forslag nedenfor.

Vi takker deg for din tillit og oppfordrer deg til å finne en ny løsning som tillater deg å spare strøm uten å gi avkall på komfort.

Sikoms forslag:

Hva kan jeg gjøre? Siden oppstart i 1997 har Sikom utviklet konseptet Ring Hytta Varm. De siste årene har Sikom utviklet nytt utstyr som fokuserer på brukervennlighet, smart styring av strøm og støtte for fremtidens mobilnett. De nye sentralene benytter teknologi som støtter den egenutviklede appen Sikom Living. Med Sikom Living er brukervennligheten tatt et steg videre.

Man står nå foran et teknologiskifte der 2G GSM-nett legges ned og ny teknologi overtar. Utstyret du har i dag benytter 2G GSM-nett og vil ikke fungere etter at teleoperatørene legger ned dette nettet. Det er derfor riktig tidspunkt å vurdere fornying av utstyret for ring hytta varm. Med dagens store variasjoner i strømpriser og innføring av en ny effekttariff, er det ekstra viktig at du velger riktig løsning.

Ved å gå over til en ny løsning fra Sikom, kan man løse disse utfordringene. Sikom leverer utstyr for alt fra enkel varmestyring, til automatiske systemer som kan styre energiforbruket i hytta eller huset ditt, ut fra strømpris og energiforbruk. Se https://www.sikom.no/ for mer informasjon.

Ta kontakt med Sikom, som kan hjelpe deg videre for å finne en løsning som passer ditt behov. Beskriv ditt behov, ta gjerne noen bilder og beskriv hvilket utstyr du har i dag.
Sikoms kontaktadresse er: post@sikom.no

 

Med vennlig hilsen
Ditt EcoStarter team

.
Copyright © 2008-2023, EcoStarter GmbH